Grand Prix Svetozára Stračinu je medzinárodnou súťažnou prehliadkou rozhlasových nahrávok folklórnej hudby, ktorú organizuje Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) v spolupráci s Európskou vysielacou úniou (EBU) a Spoločnosťou sveta Stračinu. Nadväzuje na súťaž Prix de musique folklorique de Radio Bratislava, ktorú Slovenský rozhlas organizoval v období rokov 1970 až 1993. Po niekoľkoročnej prestávke bola existencia súťaže obnovená a od r. 2003 sa festival koná v Bratislave ako bienále a nesie názov podľa vyššie spomínaného významného slovenského hudobného skladateľa.

Primárnym cieľom GPSS je podpora tvorby a prezentácia tradičného, ako aj spracovaného hudobného folklóru. Počas dlhoročnej existencie festivalu bolo prezentovaných niekoľko tisíc nahrávok z celého sveta - z európskych aj mimoeurópskych krajín, okrem iného z Kuby, Tunisu, Číny, Indie, či Vietnamu. Festival sa zároveň stal miestom stretnutia expertov z oblasti folklórnej hudby a priestorom pre plodné diskusie a výmenu teoretických, technických a odborných skúseností na medzinárodnej úrovni. Pomáha formovať európske kultúrne povedomie a vďaka možnosti využiť nahrávky vo vysielaní jednotlivých rozhlasových staníc podporuje v neposlednom rade aj medzinárodnú programovú výmenu v oblasti hudobného folklóru.


ZOZNAM ZÚČASTNENÝCH KRAJÍN A VYSIELATEĽOV 2021
13
krajín, 15 vysielateľov a 40 súťažných príspevkov

  Krajina   Vysielateľ
 Rakúsko   ATORF - Austrian Broadcasting Corporation
 Bulharsko  BGBNR - Bulharský národný rozhlas
 Kanada  CACBC - Radio Canada
 Česká republika  CZCR – Český rozhlas
 Chorvátsko  HRHRT – Chorvátsky rozhlas
 Lotyšsko  LVLR – Lotyšský rozhlas
 Moldavsko  MDTRM – Moldavský rozhlas
 Rumunsko  ROROR – Rumunský rozhlas
 Srbsko  RSRTS – Rádio Belehrad
 RSRTV – Rozhlas a televízia Vojvodiny
 Rusko  RUOP – Rádio Orfeus
 RURTR – Ruský rozhlas
 Srbsko  RTS - Radio Belgrade

 RUVRTV - Radio Television of Vojvodina
 Švédsko  SESR – Švédsky rozhlas
 Slovensko  SKRTVS – Rozhlas a televízia Slovenska
 Ukrajina
 UAPBC - Verejná vysielacia spoločnosť Ukrajiny