Grand Prix Svetozára Stračinu je medzinárodnou súťažnou prehliadkou rozhlasových nahrávok folklórnej hudby, ktorú organizuje Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) v spolupráci s Európskou vysielacou úniou (EBU) a Spoločnosťou sveta Stračinu. Nadväzuje na súťaž Prix de musique folklorique de Radio Bratislava, ktorú Slovenský rozhlas organizoval v období rokov 1970 až 1993. Po niekoľkoročnej prestávke bola existencia súťaže obnovená a od r. 2003 sa festival koná v Bratislave ako bienále a nesie názov podľa vyššie spomínaného významného slovenského hudobného skladateľa.

Primárnym cieľom GPSS je podpora tvorby a prezentácia tradičného, ako aj spracovaného hudobného folklóru. Počas dlhoročnej existencie festivalu bolo prezentovaných niekoľko tisíc nahrávok z celého sveta - z európskych aj mimoeurópskych krajín, okrem iného z Kuby, Tunisu, Číny, Indie, či Vietnamu. Festival sa zároveň stal miestom stretnutia expertov z oblasti folklórnej hudby a priestorom pre plodné diskusie a výmenu teoretických, technických a odborných skúseností na medzinárodnej úrovni. Pomáha formovať európske kultúrne povedomie a vďaka možnosti využiť nahrávky vo vysielaní jednotlivých rozhlasových staníc podporuje v neposlednom rade aj medzinárodnú programovú výmenu v oblasti hudobného folklóru.

Hommage à Svetozár Stračina


ZOZNAM ZÚČASTNENÝCH KRAJÍN A VYSIELATEĽOV 2023


  Krajina   Vysielateľ
 Bulharsko  BGBNR - Bulharský národný rozhlas
 Česko                   CZCR – Český rozhlas
 Estónsko  EEERR – Verejnoprávny vysielateľ Estónska
 Gruzínsko  GEGPB – Verejnoprávny vysielateľ Gruzínska
 Maďarsko  HUMTVA – MTVA
 Nórsko  NONRK – Nórsky rozhlas
 Poľsko  PLPR – Poľský rozhlas
 Rumunsko  ROROR – Rumunský rozhlas
 Srbsko  RSRTV – Rozhlas a televízia Vojvodiny
 Švédsko  SESR – Švédsky rozhlas
 Slovensko  SKRTVS – Rozhlas a televízia Slovenska
 Ukrajina
 UAPBC - Verejná vysielacia spoločnosť Ukrajiny

PROGRAM:

29. marca 2023 / Streda:

9.00 – 13.00: Verejné odposluchy súťažných nahrávok:

Časť 1: 09.00-11.00 – súťažné nahrávky z týchto krajín: Maďarsko, Gruzínsko, Bulharsko, Rumunsko, Švédsko, Česká republika, Slovensko

Časť 2: 11.30 – 13.00 – súťažné nahrávky z týchto krajín: Poľsko, Nórsko, Ukrajina, Švédsko, Bulharsko, Česká republika, Srbsko, Gruzínsko, Maďarsko, Estónsko, Slovensko

Galakoncert Grand Prix Svetozára Stračinu 2023:
30. marec 2023 o 19.00, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Mýtna 1, Bratislava

Dramaturgia galakoncertu pri príležitosti 11. ročníka Medzinárodného festivalu Grand Prix Svetozára Stračinu ponúkne poslucháčovi slovenské ľudové piesne v spracovaní velikánov vážnej hudby v kontraste s ich štýlovo čistou, autentickou interpretáciou. Výber z diela Obrázky zo Slovenska z dielne majstra Eugena Suchoňa uvádzame v jubilejnom roku jeho narodenia (115. výročie) a zároveň úmrtia (30. výročie.) Celý cyklus tvorí 22 skladieb usporiadaných do šiestich cyklov. Spojenie Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu pod vedením Jána Kružliaka ml. a sláčikovej ľudovej hudby Michala Nogu v hudobných aranžmánoch vychádzajúcich z tvorby Eugena Suchoňa a starých herných štýlov ľudovej hudby odhalí viaceré kontexty a presahy medzi týmito dvoma hudobnými svetmi. Dramaturgiu koncertu doplní Skladba Omilienci chodia z cyklu Štyria hudci pre sláčikové kvarteto z tvorby Alexandra Moyzesa.
Účinkujú: Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu pod vedením Jána Kružliaka ml., Nogaband a ženská spevácka skupina Vranky z Nitry