Vážené dámy, vážení páni, ctení hostia, členovia medzinárodnej poroty,

som veľmi rád, že sa opäť stretávame na pôde Slovenského rozhlasu, aby sme si navzájom vymenili skúsenosti, ale aj radosť z práce, ktorej sa s nadšením vo svojich domovských rozhlasoch venujeme. Po období pandémie si môžeme opäť podať ruky a navzájom sa inšpirovať. Pre nás v Slovenskom rozhlase je tento ročník prehliadky rozhlasových nahrávok hudobného folklóru GRAND PRIX SVETOZÁRA STRAČINU o to významnejší, že sa uskutočňuje v roku 115. výročia narodenia a 30. výročia úmrtia významného slovenského hudobného skladateľa Eugena Suchoňa. Jeho vzťah k slovenskej hudobnej tradícii a k ľudovej hudbe významne ovplyvnil celú jeho skladateľskú tvorbu.

V Slovenskom rozhlase sa veľmi tešíme, že ste prijali naše pozvanie do Bratislavy a želáme Vám príjemný pobyt na Slovensku, veľa zážitkov z hudby ale aj veľa hodnotných osobných stretnutí. Sme radi, že naša folklórna rodina nepozná hranice a že sa navzájom podporujeme.

GRAND PRIX SVETOZÁRA STRAČINU 2023 otvára svoje brány. Nech sa páči, vstúpte.

Ľuboš Černák
Riaditeľ Sekcie rozhlasových programových služieb RTVS
Predseda festivalového výboru