dzurjanin250.jpg Vážené dámy a páni, ctení hostia, členovia medzinárodnej poroty,

po dvoch rokoch sa opäť stretávame pri prehliadke rozhlasových nahrávok hudobného folklóru na Grand Prix Svetozára Stračinu. Bude to už jubilejný 10. ročník podujatia, vzhľadom na aktuálny vývoj pandémie však je možné, že bude mať online formu. Nech to bude akokoľvek, pripomenieme si na ňom aj dve jubileá, spojené so Svetozárom Stračinom: v decembri uplynulo 80 rokov od jeho narodenia a na február 2021 pripadá 25. výročie jeho úmrtia.

Folklórna hudba sprevádza celé generácie interpretov či poslucháčov, nielen tých, ktorí jej v živote venujú osobitnú pozornosť. Vďaka širokej platforme jeho spracovania sa v poslednom čase stáva súčasťou umeleckých aktivít hudobníkov, tanečníkov, výtvarníkov či architektov. Folklórne prvky sú a pre ďalšie generácie zostanú predovšetkým výpoveďou o našej identite a kultúre. Nahrávky, s ktorými sa stretávame aj v rámci nášho bienále, reflektujú súčasné spracovanie i pokusy o rekonštrukcie zvuku dávnych dôb, nájdeme v nich moderný elektronický hudobný presah aj skladby prinášajúce hudbu predkov v pôvodnej podobe. To všetko je zárukou rôznorodosti, veľmi potrebnej pre ďalší rozvoj.

Účastníkom jubilejného 10. ročníka Grand Prix Svetozára Stračinu preto želám, aby bol pre nich zdrojom ďalšej inšpirácie a vzájomného tvorivého obohatenia.

Milí priatelia,
 
aj keď aktuálny 10. jubilejný ročník Grand Prix Svetozára Stračinu bude prebiehať online, stále sme sa nevzdali zámeru usporiadať na jeho konci koncert z diel tohto výnimočného autora, od ktorého narodenia v decembri uplynulo 80 rokov a teraz na február pripadne 25. výročie jeho úmrtia. Kvôli aktuálnej pandemickej situácii sme sa preto rozhodli presunúť termín podujatia o necelé dva mesiace na prvú polovicu mája. Verím, že toto naše rozhodnutie prijmete s pochopením. Všetci dúfame, že v danom čase sa už budeme môcť vo väčšom rozsahu vrátiť k organizácii kultúrnych podujatí. 

Michal Dzurjanin
Riaditeľ Sekcie rozhlasových programových služieb RTVS

Záznam záverečného Gala koncertu si môžete pozrieť v archíve RTVS

Účinkujúci:
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
dirigent Adrian Kokoš
Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu, umelecký vedúci Peter Uličný
Spevácky zbor US Lúčnica
Dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu