GPSS

Prihlasovací formulár

(Pre každý príspevok vyplňte prosím samostatný Prihlasovací formulár)

Termín uzávierky pre zaslanie Prihlasovacieho formulára a všetkých súťažných materiálov je 31. január 2023.


(napr. svadobná pieseň / ľúbostná pieseň / vianočná koleda, atď.)

Všetky údaje v prihláške sú povinné


Nezabudnite prosím dodať požadovaný materiál:

 • Obrázky (vo formáte jpg) môžete vložiť priamo do formulára cez voľbu Pridať súbor, vložiť na FTP cez webové rozhranie (https://drive.rtvs.sk) alebo zaslať mailom na: interrel@rtvs.sk.
  Upozorňujeme, že veľkosť  každej prílohy nesmie presiahnuť 2MB. Súbory presahujúce túto veľkosť zasielajte mailom na: interrel@rtvs.sk.

 • Dokumentáciu k príspevku (v rozsahu max. 20 riadkov) zahŕňajúcu biografie umelcov, informácie o nahrávke alebo regióne, atď. môžete vložiť do poľa poznámka alebo zaslať mailom na: interrel@rtvs.sk

 • Hudobné nahrávky (wav) označené: Kód vysielateľa_ Názov príspevku v angličtine (napr. SKRTVS_In_Green_Forest) je potrebné nahrať na adresu:

  Web: https://drive.rtvs.sk
  User: festival_gpss_data
  Password: RTVSgpss2023
  Formát: wav (16 bit, 44.1 kHz)

 • Kontakt

  Slavomíra KUBIČKOVÁ
  Vedúca Odboru medzinárodnej spolupráce
  ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA
  Mlynská dolina
  845 45 BRATISLAVA
  SLOVENSKÁ REPUBLIKA
  Tel: +421 2 3250 5561, 5562
  E-mail: interrel@rtvs.sk

Viac informácií nájdete v Štatúte, v sekcii Dokumenty.