dzurjanin250.jpg Vážené dámy a páni, ctení hostia, členovia medzinárodnej poroty!

Opäť po dvoch rokoch ožívajú priestory Slovenského rozhlasu tónmi tradičnej hudby z rôznych kútov Európy i vzdialenejších končín sveta. Je pre nás veľkou cťou byť organizátorom súťažnej prehliadky rozhlasových nahrávok hudobného žánru, v ktorom sa azda najlepšie odráža pestrosť našich kultúr, ale zároveň aj spojenie s vlastnou identitou a koreňmi minulosti.

Folklórna hudba sprevádza celé generácie interpretov či poslucháčov, a nielen tých, ktorí jej v živote venujú špeciálnu pozornosť. Je prirodzenou danosťou našej komunikačnej výbavy, duchovného rozmeru každého človeka. S pojmom folklór sa pritom neraz operuje veľmi necitlivo bez ohľadu na to, akú dôležitú funkciu v našom živote a formovaní osobnosti má. Aj vďaka širokej platforme jeho spracovania a narábania s ním sa stáva v poslednom čase folklór súčasťou individuálnych umeleckých aktivít jednotlivcov hudobníkov, tanečníkov, výtvarníkov či architektov. Folklórne prvky však nemajú byť len solitérmi na pozadí módnych umeleckých vĺn.

Sú a verím, že aj pre ďalšie generácie zostanú najmä výpoveďou o našej identite, väzbe s kultúrou nášho národa, regiónu, či konkrétnej lokality. Nahrávky folklórnej hudby, s ktorými sa stretávame aj v rámci nášho bienále tak reflektujú súčasné spracovanie i pokusy o rekonštrukcie zvuku dávnych dôb, nájdeme v nich moderný elektronický hudobný presah aj skladby prinášajúce hudbu predkov akoby v zakonzervovanej podobe. Každá nahrávka folklórnej hudby tak otvára priestor, v ktorom v prvom rade vládne naša prirodzenosť a ľudskosť. Verím, že aj aktuálny ročník Grand Prix Svetozára Stračinu nám tento kľúčový atribút folklórnej hudby sprostredkuje a prinesie všetkým vzájomné obohatenie.

Michal Dzurjanin, riaditeľ Sekcie rozhlasových programových služieb RTVS