GPSS | 2019

Program

Program festivalu

26. MAREC 2019 / UTOROK
15:00 - 17:30 Príchod účastníkov
Akreditácia
Tlačové centrum *
16:30 - 17:30
Stretnutie členov poroty

18:00 - 19:00 Otvorenie festivalu Komorné štúdio 5 *
27. MAREC 2019 / STREDA
09:30 – 10:30 Súťažné odposluchy: Blok I
Komorné štúdio 5
10:30 – 10:45 Prestávka
10:45 – 12:00
Súťažné odposluchy: Blok II Komorné štúdio 5
12:00 – 13:30 Obedňajšia prestávka
13:30 – 14:45 Súťažné odposluchy: Blok III Komorné štúdio 5
14:45 – 15:00
Prestávka
15:00 – 16:15
Súťažné odposluchy: Blok IV Komorné štúdio 5
17:00
Zasadnutie poroty
Vyhodnotenie výsledkov

28. MAREC 2019 / ŠTVRTOK
10:00 - 11:00 Stretnutie účastníkov
Diskusia o festivale
Komorné štúdio 5
11:00 Program pre zahraničných hostí
19:00 Záverečný gala koncert
Vyhlásenie výsledkov
Odovzdávanie cien

priamy prenos na RTVS, Rádio Regina
Veľké koncertné
štúdio SRo *
29. MAREC 2019 / PIATOK

Odchod účastníkov
 

* Podujatia sa konajú v RTVS, budove Slovenského rozhlasu, Mýtna 1, Bratislava

Harmonogram odposluchov